Ekibimiz

 

 

Prof. Dr. Canan TÜRKYILMAZ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

1963 yılında Konya’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesinde 1993 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını, 1998 yılında Neonatolojiyandal uzmanlığını tamamladı. Gazi Üniversitesinde 2002 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesor oldu. 2001 yılında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Brigham and Women Hospital’da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Yedi araştırma ödülü, 8 proje yürütücülüğü olan Canan TÜRKYILMAZ’ın bir İngilizce, 12 Türkçe kitap bölüm yazarlığı, 57 uluslararası, 48 ulusal yayını, 150’i aşkın kongre bildirisi bulunmaktadır.

Çeşitli kongre ve toplantılarda çoğunluğu prematüre beslenmesi, anne sütü ve emzirme ilişkili 35 davetli konuşma yapan Canan Türkyılmaz,  T.C. Sağlık Bakanlığının başlıca “Anne Sütünü Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler", Emzirmede anneden anneye destek olmak üzere 12 üst kurulunda da görev almaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık ve Yenidoğan Yan dal tezlerinde danışman öğretim üyeliği yapmaktadır.

Mesleki dernek üyelikleri, müfredat kurullarında ve farklı tıp eğitimi konularında idari görevleri de bulunan olan Canan TÜRKYILMAZ ‘ın ilgi alanları riskli yenidoğanlar, prematürite ve sorunları, hiperbilirubinemi, prematüre beslenmesi, anne sütü ve emzirmedir.

Evli ve iki çocuk annesi olan Canan TÜRKYILMAZ halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Bilim Dalında profesor olarak ve Emzirme Destek Merkezi Relaktasyon Ünitesi sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

Adres : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-Yenidoğan Bilim Dalı   Beşevler - Ankara

Telefon : 0312 2026019

e-posta : canant@gazi.edu.tr  - drcananturkyilmaz@gmail.com  

Telefon : 202 65 74 | Web

 

 

 

 

Hemşire Nihal ÖZKAN

 

 

ÖZGEÇMİŞ

1975 yılında Manisa/Salihli’de dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışmaya başlamıştır. 18 yıl yenidoğan yoğun bakım servisinde görev yapmıştır.

''Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası''  ve  ''Sağlık Bakanlığı Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Sertifikası'' bulunmaktadır. Bir çok yenidoğan hemşireliği sempozyumunda konuşmacı ve katılımcı olarak ayrıca yenidoğan yoğun bakım kongrelerinde katılımcı olarak bulunmuştur. Halen Gazi Üniversitesi Hastanesi Emzirme Destek Merkezi ve Relaktasyon Ünitesinde görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

Telefon : 2027350

e-posta : nihalkarahanozkan@gmail.com

Telefon : 202 73 50 | Web